Cod de Conduită

CivicTech Romania este comunitatea care, prin dialog cu cetățenii și parteneriate cu instituții publice, companii private, organizații non-profit, își propune misiunea de a dezvolta, implementa și promova soluții digitale utile, eficiente și prietenoase pentru cetățean.

Suntem o comunitate reunită din medii profesionale diferite în care diversitatea și deschiderea sunt apreciate înainte de orice.

Obiectivul principal al comunității CivicTech România este să fie deschisă unui număr cât mai mare de persoane din cele mai variate și diverse medii posibile. Ca atare, ne angajăm să oferim un mediu prietenos, sigur și primitor pentru toți cei reuniți sub această comunitate, indiferent de sex, orientare sexuală, abilități, etnie, statut socio-economic sau religie (ori lipsa acesteia).

Acest Cod de conduită conturează așteptările noastre pentru toți cei care fac parte din comunitatea noastră, precum și consecințele pentru un comportament inacceptabil.

Invităm astfel pe toți cei care alcătuiesc comunitatea CivicTech România să ne ajute să asigurăm experiențe sigure și pozitive pentru toată lumea.


*Acest document este în continuă actualizare.

Secțiune 1

Scop

Suntem o comunitate reunită din medii profesionale diferite în care diversitatea și deschiderea sunt apreciate înainte de orice.

Obiectivul principal al comunității CivicTech România este să fie deschisă unui număr cât mai mare de persoane din cele mai variate și diverse medii posibile.

Ca atare, ne angajăm să oferim un mediu prietenos, sigur și primitor pentru toți cei reuniți sub această comunitate, indiferent de sex, orientare sexuală, abilități, etnie, statut socio-economic sau religie (ori lipsa acesteia).

Acest Cod de conduită conturează așteptările noastre pentru toți cei care fac parte din comunitatea noastră, precum și consecințele pentru un comportament inacceptabil.

Invităm astfel pe toți cei care alcătuiesc comunitatea CivicTech România să ne ajute să asigurăm experiențe sigure și pozitive pentru toată lumea.

Secțiune 2

Deschidere

Comunitățile oglindesc societățile în care există, iar atitudinea deschisă și pozitivă este esențială pentru a contracara numeroasele forme de inegalitate și abuz de putere care există în societate.

Comunitatea noastră se bazează pe libertatea de exprimare și deschidere. Ne face plăcere să colaborăm și să lucrăm împreună respectând opinii, aptitudini și interese diferite.

Prin acest Cod de Conduită ne dorim să încurajăm participanții să înțeleagă și să conștientizeze relațiile dintre acțiunile noastre ale tuturor și efectele lor directe reflectate asupra comunității noastre.

Secțiune 3

Comportament așteptat

Îi încurajăm pe toți membrii acestei comunități să se poarte în mod excepțional unul cu celălalt. Următoarele comportamente sunt așteptate și solicitate de la toți membrii comunității:

Secțiune 4

Comportament inacceptabil

Pentru a încuraja toleranța, respectul și ospitalitatea în comunitatea noastră, ne asumăm angajamentul de a nu tolera discursuri sau acțiuni discriminatorii sau ofensatoare, inclusiv în ceea ce privește subiecte precum sexualitatea, rasa, naționalitatea, religia sau profesia.

Următoarele comportamente sunt considerate hărțuire și sunt inacceptabile în comunitate:

Secțiune 5

Consecințe ale comportamentului necorespunzător

Comportamentul inacceptabil din partea oricărui membru al comunității (inclusiv fondatori, asociați, parteneri, sponsori, invitați și cei cu autoritate decizională) nu va fi tolerat.

Se așteptă conformare imediată de la orice persoană căreia i-a fost cerut să oprească un comportament considerat inacceptabil.

În cazul în care un membru al comunității se comportă în mod inacceptabil, organizatorii comunității pot lua orice acțiune pe care o consideră adecvată pentru soluționarea situației, inclusiv interzicerea temporară sau expulzarea sa permanentă din comunitate fără avertisment. Mai mult, comportamentul defectuos poate duce, în situații extreme, la excluderea din proiectele, activitățile și / sau infrastructura comunității.

Secțiune 6

Ghid de raportare

Dacă sunteți victimă sau martor la un comportament inacceptabil ce contravine principiilor comunității ori dacă aveți observații legate de acest subiect vă rugăm să atrageți atenția echipei de coordonatori ai comunității.

Coordonatorii CivicTech România sunt disponibili în permanență pentru a ajuta membrii comunități să se simtă în siguranță. În contextul evenimentelor și comportamentelor necorespunzătoare ce țin de atacuri directe la persoană coordonatorii vor acorda și asistență dedicată persoanei aflate într-o situație vulnerabilă.

Pentru a asigura un mediu respectuos și primitor nu ezitați să distribuiți codul de conduită către participanții la discuții oricând considerați că e oportun.

Secțiune 7

Abordarea plângerilor

Dacă sunteți de părere că ați fost acuzat în mod incorect sau nedrept de încălcare a prezentului cod de conduită trebuie să informați coordonatorii comunității cu o descriere concisă a plângerii dvs.

Plângerile vor fi tratată în conformitate cu principiile comunității CivicTech România și vor fi soluționate prin analizarea de particularități, context și istoric, după caz.

Secțiune 8

Domeniu de aplicare

Codul de conduită se aplică în mod egal tuturor participanților, incluzând membri fondatori, asociați, voluntari, parteneri, donatori, sponsori și alți invitați.

Ne așteptăm ca toți participanții din comunitate să respecte acest Cod de Conduită în toate locurile de manifestare a comunității, atât online cât și în persoană, precum și în toate comunicările individuale directe ce fac referire la activitățile și membrii acestei comunități.

Acest cod de conduită și procedurile aferente se aplică, de asemenea, și comportamentului inacceptabil care apare în afara sferei activităților comunității, atunci când un astfel de comportament are potențialul de a afecta negativ siguranța și confortul membrilor comunității.

Secțiune 9

Informații de Contact

Dacă ați fost într-o situație în care Codul de conduită a fost încălcat vă rugăm să contactați urgent Echipa de Coordonatori a Comunității CivicTech România printr-o solicitare scrisă la adresa hello[at]civictech.ro. Membrii echipei pot fi contactați și în mod individual.

Secțiune 10

Licență și Atribuire

Acest document este în continuă actualizare și este dezvoltat folosind ca sursă de inspirație Citizens of Conduct, codul de conduită al Free Software Foundation Europe și principiile CivicTech România care s-au dovedit eficiente în cadrul organizației. Codul de conduită este distribuit sub licența Creative Commons Attribution-ShareAlike